การจัดการความรู้ในองค์กร จังหวัดยโสธร (ความปลอดภัยด้านอาหาร)
กลับหน้าหลักKM-Web
ความปลอดภัยด้านอาหาร
กระดานถาม-ตอบKM
ทะเบียนสถานประกาศผ่านเกณฑ์
ภาพกิจกรรมKM
คำสั่งแต่ตั้ง KM

วิสัยทัศน์
อาหารที่ผลิต และบริโภคในประเทศมีความปลอดภัยได้มาตรฐานทัดเทียมระดับสากล นำไปสู่การเป็นครัวอาหารของโลก

ผลลัพธ์
ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย / มูลค่าการส่งออกอาหารเพิ่มขึ้น
 
อัตราการเกิดโรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารลดลง นำไปสู่เมืองไทยแข็งแรง
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สำนักงานประมงจังหวัดยโสธร
 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
 
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร
สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร (ไม่ทราบ Link)
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชมเว็บ
จำนวนผู้เข้าชม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร โทร 045712233-4 ต่อ 149
ติชม-แนะนำมาที่ e-mail : mai_ypoc@hotmail.com
Powered by : ICT MOPH Yasothon